Skip to main content

Administration of Phytoceramide Enhances Memory and Upregulates the Expression of pCREB and BDNF in Hippocampus of Mice.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Zhang, Lina; Dai, Weiwei; Zhang, Xueli; Gong, Zhangbin; Jin, Guoqin
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4146209
PubMed Central
by Jiang, Shoufang; Su, Jing; Yao, Sanqiao; Zhang, Yanshu; Cao, Fuyuan; Wang, Fei; Wang, Huihui; Li, Jun; Xi, Shuhua
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997496
PubMed Central
by Park, Joon-Ki; Lee, Sam-Jun; Kim, Tae-Won
texts
eye 17
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952830
PubMed Central
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3618049
PubMed Central
by Denroche, Heather C.; Quong, Whitney L.; Bruin, Jennifer E.; Tuduri, Eva; Asadi, Ali; Glavas, Maria M.; Fox, Jessica K.; Kieffer, Timothy J.
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3717838
PubMed Central
by Hai-Xia, Li; Xin-Yu, Guo; Yan, Xie; Qi-Long, Yuan; Ming-Xiao, Ge; Jin-Yu, Zhang
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941362
PubMed Central
by Fu, Fang; Li, Xuesong; Lang, Yuekun; Yang, Yuju; Tong, Guangzhi; Li, Guoxin; Zhou, Yanjun; Li, Xi
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3135555
PubMed Central
by Kim, Seong Hee; Kim, Kwangsoo; Ahn, Ji Hyun; Chang, Hee Kyung
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952314
PubMed Central
by Huang, Chiung-Chun; Lin, Yun-Shen; Lee, Cheng-Che; Hsu, Kuei-Sen
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937003
PubMed Central
by Xu, Qin; Zhu, Zhiwei; Xu, Jialu; Gu, Weizhong; Zhao, Zhengyan
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3854223